KamratSEKTIONEN

Välkommen till KamratSEKTIONEN

Kustartilleriets Kamratförening i Göteborg (i dagligt tal KA 4 kamratförening) bildades 1936. När Amf 4 lades ned 2000 ändrades namnet till Göteborgs Garnisons Kamratförening. Dec 2016 upplöstes föreningen och övergick till att bli en Kamratföreningssektion i Garnisonssällskapet i Göteborg. Medlemskap i föreningen kan vinnas av envar som visar intresse för försvaret, regementets traditioner (såväl gamla KA 4 som Amf 4 och FömedC med Elfsborgsgruppen) samt kamratföreningen och dess syften. Ansökan om medlemsskap görs via appen ”Bli medlem” nedan.

Föreningens ändamål är:

  • Genom en attraktiv verksamhet erbjuda medlemmarna en möjlighet till ett gott kamratskap i ett livslångt perspektiv.
  • Vårda minnet och traditionerna av de militära verksamheter som varit knutna till försvaret av Göteborg.

Som medlem i Kamratföreningen erhåller Du en medlemstidning som utkommer med två nummer per år, Älvsborgarna, samt kan delta i föreningens aktiviteter och ”öppen mäss”-aktiviteter.

Läs mer om Kamratföreningen

Kontakt Kamratsektionen: gsgbgkf@gmail.com

Älvsborgs kustartilleriregemente – KA 4 (1942-2000) var från 1942 beläget vid Käringberget i Långedrag. Omorganiserades till Älvsborgs Amfibieregemente – Amf4.  2000.
Amf 4 i sin tur lades ner 2004-12-31.

Läs mer om KA 4 här(Wikipedia)

Minnessten
Under 2006 restes en minnessten framför byggnad 82 (nya kanslihuset) till minne av KA 4/Amf 4. Stenen är huggen i äkta Bohuslänsk granit från Lysekilsområdet och kommer förhoppningsvis att för lång framtid stå där som minne över det som en gång var ett stolt förband.