Subalternkåren

Välkommen till Subalternkåren

Subalternkåren i Göteborg eller ”Corps du Subaltern de GbK” är en organisation som kombinerar gamla traditioner med nya tankar. Vår uppgift är att stärka kamratskapen mellan yngre officerare samt att stötta nyanställda officerare på garnisonen. För att bli medlem ska man vara anställd officer vid Göteborgs garnison, vara yngre än 35 år gammal samt ha det goda omdömet att ej inneha majors grad.

Subalternkåren genomför årligen ett antal tillställningar av vilka Lillejul är den stora och självklara finalen. Tillställningarna är av lättsam och rolig karaktär, men bottnar i den skarpa uppgiften att svetsa samman de olika enheterna innanför grindarna och skapa kamratskap yngre kollegor emellan. Utöver våra egna arrangemang deltar vi vid Garnisonssällskapets övriga arrangemang som Vårbalen och Skaldjursmiddagen mm. Här ansvarar vi för att sänka medelåldern, höja nivån på samtalsämnena och representera spänst, styrka och tillväxten i officersyrket.

När man blir anställd på garnisonen intas man i kåren genom en introduktionsutbildning som vanligtvis genomförs under hösten. När den nyanställde officeren klarat de uppgifter som ställts härvid upptas denne i kåren under högtidliga former, och välkomnas in i kårens varma och ridderliga krets.

Subalternkåren leds av ÄS (Äldste Subaltern), som samordnar och ansvarsfördelar det viktiga arbetet. Till sin hjälp har han ett kansli, med tio befattningar, vilka tillsätts på mycket oklara grunder.

 

 

ÄS med kansli välkomnar dig till Subalternkåren Göteborg.

U.Ä.D.B.T.

Deltagande i Subalternkårens och Garnisonssällskapets arrangemang förutsätter medlemsskap Garnisonssällskapet Göteborg (150:-/år) som du kan söka här!

Kontakt: Subalternkaren-Goteborg@mil.se