februari 27, 2024

Inbjudan till GS GBG årsmöte på ÄLVSBORGSMÄSSEN tisdag 24-03-05 kl 11:30-12:00

OBS! TIDEN, Medlemmar bjuds på lunch, från 11:00 vid anmälan om deltagande i möte!

Anmäl till Lars Andrén, lars.andren@mil.se avseende förtäring senast torsdag 2024-02-29.

Dagordning vid årsmöte 2024

§ 1                       Mötets öppnande

§ 2                       Val av mötesordförande

§ 3                       Fastställande av dagordning

§ 4                       Val av 2 justeringsmän

§ 5                       Mötets behöriga kallande

§ 6                       Kontroll av mötets beslutsmässighet inkl inlämnande av fullmakter

§ 7                       Redovisning av verksamhetsberättelse

§ 8                       Redovisning av förvaltningsberättelse

§ 9                       Redovisning av revisionsberättelse

§ 10                     Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

§ 11                     Val av styrelse

§ 12                     Val av revisorer

§ 13                     Val av valberedning

§ 14                     Behandling av inkomna motioner/övrigt

§ 15                     Mötets avslutande

Om du har förhinder att delta, skicka en fullmakt via en ordinarie medlem!

Detta är mycket viktigt, för att mötet skall bli beslutsmässigt!

(Ordinarie medlem får ha med sig max två stycken fullmakter).

Väl mött! / GS GBG styrelse

FLER NYHETER

Välkommen till Soldaternas julfest, Midvinterblot!

Välkommen till Soldaternas julfest, Midvinterblot!

Tid: 17.30 8:e decemberPlats: IdrottshallenUtrustning: Motoroverall, En uppsättning av civila festkläder för middagen.Förutsättning för att närvara: att du är anställd som GSSK/GSST eller CVAT som jobbar i motsvarande befattning på Göteborgs garnison samt, medlemskap...

läs mer
Garnisonssällskapet inbjuder till Skaldjursmiddag

Garnisonssällskapet inbjuder till Skaldjursmiddag

Garnisonssällskapet inbjuder till Skaldjursmiddag Vi träffas kl 1800 på Älvsborgsmässen lördagen den 7 oktober. På programmet Välkomstdrink Skaldjursfrossa med hummerlotteri. Kaffe med kaka Dans Klädsel: Vårdad Anmälan till Mässdirektör Jack Sagen Engström...

läs mer