Information om möjligheten att ingå associationsavtal

 

Inom ramen för Försvarsmaktens omstrukturering verkar chefen för Göteborgs garnison och hans personal för att stärka banden till de medborgare som utgör del av, eller aktivt stödjer, Försvarsmaktens verksamhet i Göteborgs- och Sjuhäradsregionen.

Denna viljeinriktning delas av Göteborgs garnisonssällskap som via avtal driver den till Älvsborgsmässen omdöpta f.d. officersmässen.

Under 2008 och 2009 beslutade garnisonssällskaptes medlemmar om stadgeändringar som innebär att insatsförband, kurser, föreningar eller sällskap (motsv.) och verksamhetsutövare inom Käringbergets garnisonsområde bereds möjlighet att ingå associationsavtal med sällskapet.

Härigenom öppnas Älvsborgsmässen upp för såväl huvudorganisationen som dess medlemmar. Det förra görs genom att avtalet innefattar rätten att nyttja mässen för förbandsmöten, föreningsfester o.s.v. Den enskilde knyts via sin huvudorganisation till sällskapet som associerad medlem. Som sådan är det möjligt att boka Älvsborgsmässen för bröllop, dop, födelsedagar, jubileum, konfirmationer, skolavslutningar, begravningar och liknade tillställningar som önskas genomföras med stil och tradition.

Ansökan om associerat medlemskap görs av huvudorganisationen, t.ex. valt medinflytanderåd, kursens förtroendevalda, styrelse för förening eller sällskap. Av praktiska skäl företräds associerade medlemmar av den huvudorganisation som ingått avtal med sällskapet. Föreningar och sällskap ansöker om associationsavtal via vald styrelse.

Kollektiv associationsavgift erläggs årligen utifrån följande riktlinjer:

Upp till 100 medlemmar 1000 kronor
100 till 200 medlemmar 2000 kronor
fler än 200 medlemmar 3000 kronor

Huvudorganisation med associationsavtal kan utan erläggande av avgift boka mässens övervåning vid tre (3) tillfällen och hela mässen vid ett (1) tillfälle.

Associerad medlem kan via egen huvudorganisation boka mässen varvid bokningsavgift erläggs enligt följande:

Övervåningen, konferens vardagar från 13:00     Anm 1 250 kronor
Mässens övervåning kvällar och helger 250 kronor
Entrévåningen 1000 kronor
Hela mässen 1500 kronor

Anm 1   Kan med fördel föregås av lunch i mässens representationsmatsal på övervåningen

Om slutfakturan innefattar inköp av mat för minst dubbla beloppet av bokningsavgiften reduceras denna med 50%.

Förutsatt att huvudorganisationen går i god för associerad medlem kan inpasseringstillstånd erhållas under för att inta lunch på mässen. Normalarbetsdagar erbjuds två hemlagade rätter till förmånligt pris.

 

Förfrågningar och/eller ansökan om att ingå associationsavtal görs till Jonas Rynner (kontaktuppgifter enligt på styrelsesidan)