Resö ligger i Tanums kommuns norra skärgård. Till denna vackra ö kan man ta sig landvägen via en broförbindelse. Naturen på ön kan erbjuda allt från stränder och klippor till åkerlandskap, ljusa lövskogar och djupa tallskogar.

Detaljer om stugan

 

Byggnad: Storstuga, uppsatt på 60-talet

Sängplatser: 7

Vatten: Djupborrad brunn samt allmän brunn inom 50 m

Hygien: Rinnande vatten i kök, engångs-latrin

Båtvana: Krävs. Erfarenhet av att ha kört båt med aktersnurra samt grundläggande kunskaper i sjövägsreglerna

Stugfogde: Gerhard Ittner, 0709-602947

Se uthyrningsläget

Boka stuga

Bilder

Information

Historik
Baracken på Store Snart flyttades under första hälften av 60-talet från Nya Varvet för att utnyttjas som förläggning till den där nyuppförda radarstationen. Under åren 1964-87 disponerade Sjöofficerssällskapet i Göteborg (SOSG) baracken som sommarstuga för sina medlemmar.
När SOSG upplöstes 1988 övertogs stugan på Store Snart tillsammans med stugorna i Tylösand och på Björkholmen samt segelbåten Tärnan av Sällskapet Sjöofficersmässen Nya Varvet (SSNV).
Stugorna och Tärnan överfördes 1991 till Officerssällskapet vid Västkustens Marinkommando (OS MKV).
I början av år 2000 bytte OS MKV namn till Officerssällskapet i Göteborg (GSGBG). Samma år överfördes stugor i Morups Tånge och på Vinga till sällskapet från Flottans Kompaniofficerssällskap i Göteborg. Numera heter vi ju Garnisonssällskapet Göteborg.

Vägbeskrivning
Ca 2 mil söder om Strömstad ligger Resö och 0,5 distansminut väster om denna ö hittar man Store Snart.
Avståndet Göteborg – Resö är 15 mil. Om man utgår från Göteborg kör E6 norrut. Sväng vänster ca 1 mil efter Tanumshede vid Kragenäs vägskäl och kör mot Resö. Följ vägen tills den tar slut i Resö hamn. Där finns det parkeringsrutor som under högsäsong är tidsbegränsade till 12 timmar. En långtidsparkering finns vid Vallbostrand (vägskylt ca 1 km innan man kommer till Resö hamn).
Båten som tillhör stugan används vid byte av hyresgäster.
Om nyckeln till stugan inte kan lämnas över direkt till efterföljande hyresgäst placera den då i elskåpet på sjöbodens södra gavel.
Bytestidpunkten är kl 1500 om ingen annat är överenskommet.
Pågående hyresgäst bör ta kontakt med avgående hyresgäst något dygn innan för att samordna bytet. Informera också varandra om man avser lämna tidigare eller komma senare – det uppskattas. Om bytet ej görs samtidigt se under pkt 5 angående förtöjning i Resö hamn.

Resö
På Resö finns pensionat/restaurang, bageri och Tempobutik. Fisk och skaldjur säljs på vissa tider i sjöbodarna samt direkt från fiskebåtarna. Se anslagstavla i hamnen. Tempo är också ombud för Systembolaget. Bankomat finns i Strömstad. Minuten hittar man både i Strömstad och Tanumshede. Det går normalt bra att göra mindre kontantuttag i affären.
Se punkt 14 med bild.

Byggnader och bryggor
Stugan ligger på östra sidan av ön och från den har man god utsökt över den tidvis hårt trafikerade Bissenrännan. Vidare vyer får man från utkiken som tidigare innehöll radarstationen. Utkiken ligger på öns högsta topp (39 m ö h) därifrån ser man vid god sikt Väderöarna, Kosteröarna, norska Sörlandet och mycket annat.
Stugan innehåller storstuga, hall, två sovrum, kök och tvättrum. I storstugan finns tre bäddbara soffor, fåtöljer, matbord, TV och radio samt diverse andra möbler. Sovrummen innehåller vardera två sängar. Det finns alltså totalt sju sovplatser med filtar och kuddar. Sänglinne får man ta med själv. I köket finns en elspis med ugn, mikrovågsugn, kyl och frys, diskbänk med avlopp samt köksbord. Köksutrustning, glas och porslin finns. Boden som står söder om stugan innehåller toa, diverse redskap och verktyg, färg mm samt ett oanvändbart reservelverk.

Utkiken; vi hyr inte längre utkiken av Fortverket därför skall dörren till utkiken vara låst med hänglåset.

Två bryggor tillhör stugan. En större med ca 4 m djup där det finns en badtrappa. För den som vill bada på grundare vatten finns det en sandstrand där den andra (lilla) bryggan är belägen.

Båten
Båten förtöjs vid den lilla bryggan.
 Förtöjningen utgörs av en boj med vojt. Båten skall efter debarkering halas ut så att den ligger väl fri från bryggan för att inte riskera att båten vattenfyllas eller skadas av svall från förbipasserande fartyg och båtar. Observera att vattenståndet varierar kraftigt vilket medför att man vid lågvatten måste stoppa och dra upp motorn innan man når bryggan. Vid förtöjning, fira (släpp) ut på förändan från bryggan till ett lagom avstånd (ca 2-3 båtlängder) samtidigt som ni tar hem (dra) på vojten för att sträcka upp förtöjningen.
Vid avgång, fira (släpp) ut vojten och ta hem (dra) på förändan tills ni kan gå i båten. När ni lämnar förtöjningsplatsen kan ni fästa ändan av vojten i den lilla boj som sitter mitt på vojten så blir det lättare när ni skall förtöja senare.

Vi har en egen båtplats på Resö. Inre flytbryggan båtplats 4. Vi har monterat en elektrisk länspump i båten för att underlätta tömning av regnvatten. Kabel samt Elmätare är monterad. Kontrollera att kablar, elmätare finns på plats och fungerar, se även över kabel ut till bryggan om den behöver justeras.
Norr om hamnen finns Konsum-bryggan som kan användas i samband med inköp. Det finns också en brygga avsedd för handlande öbor och den ligger på den inre delen av hamnpirens nordsida. När ni besöker Resö förutom bytestiden.
Glöm inte att lämna ett första behov av diskmedel, rengöringsmedel, toapapper mm så att efterföljande hyresgäst inte behöver komplettera redan första dagen. Bensintanken till båten skall vara full.

Fyra flytvästar (bättre begagnade) finns:
1 sr 10-20 kg
1 st 60-80 kg
1 st 50-60 kg
1 st 40-50 kg
1 st 30-40 kg

Till sist, gör inga större förändringar på byggnader mm, båten eller naturen på eget initiativ utan att först tillfråga stugfogden eller någon hyresgäst som varit på Store Snart förut.

El
Enl styrelsebeslut ingår kostnader för el tills vidare i hyran. Dock skall elmätaren fortfarande avläsas vid ankomst och avresa i syfte att” ha koll på elförbrukningen” och förhindra att t ex el-element glöms att stängas av. Det är den elmätare som sitter utanpå bodens södra gavel som skall avläsas. Mätarställningen antecknas i där för avsett uppslag i stugpärmen.

Vatten, sopor och latrin
I 2009 fick Snarten en elektrisk pump för att kunna pumpa vatten direkt ur vår 50 m djupborrade brunn och in till köket. Vattnet har ett mkt högt tryck varför det är lämpligt att öppna kranen mkt försiktigt. Sparsamhet med vattnet måste iakttas då brunnen har ett långsamt tillflöde. Vattnet är smakmässigt helt OK. Vill man ändå ha annat vatten finns det en allmän brunn på Resö ca 50 m längs vägen ovanför Konsum.

Sopor kastas i sopstationen i Resö hamn. Kod till låset är 3335

Toan är av typ engångslatrin. Använd plasttunna placeras intill sopstationen i Resö hamn. Förbered en ny tunna till nästa gäst. Avgiften för en tunna inklusive tömning är ca 800 kr (ingår i hyran).
OBS! Det innebär att endast en tunna disponeras per hyresvecka.
När ni lämnar beställ hämtning av Latrintunna av RAMBO AB. Tel till kundservice 0523-667700,
Anläggningsadress: STORE-SNART 1/SVANGEN 1
Fastighetsbeteckning: STORE-SNART 1:1

Ekonomi och underhåll
Uthyrningen av stugan på Store Snart (och övriga stugor) startade en gång med syfte att ge sjöofficerarna i väst med sina familjer möjlighet att få en semestervecka här till en låg kostnad. Den var inledningsvis mycket låg. Några särskilda medel för inköp av möbler och övrig utrustning fanns inte utan det lånades och fixades och för Store Snarts del lyckades man bl a komma över inredning från några utrangerade örlogsfartyg och detta kom att ge detta ställe sin speciella karaktär.

Från och med 2016 så kommer Fortverket att genomföra underhåll utvändigt, vilket är välbehövligt. För oss gäller att vi fortsätter att underhålla invändigt och lämna förslag/idéer på invändiga förbättringar.

För att kunna hålla en låg hyra krävs också att hyresgästerna utför ett reellt underhållsarbete och att standarden inte är på en alltför hög nivå m h t gällande regler för förmånsbeskattning. Av kontraktet framgår bl a att det åligger GSGBG att underhålla byggnader invändigt och tillhörande bryggor och trappan upp till utkiken och att Försvarsmakten inte ställer vare sig pengar eller arbetskraft till förfogande för att genomföra underhållsarbete. Det står också i hyresvillkoren att hyresgästen åtar sig att hjälpa till.

Alltså utför något eller några av de arbeten som finns förtecknade i stugpärmen. Detta innebär inte att man måste slita hela veckan men försök att ägna minst en halv dag åt underhållsarbete. Anteckna utförda arbeten i stugpärmen.

GSGBG anpassar hyran så att kostnaderna för driften (kostnad för el-abonnemang, sop- och latrintömning, samt underhåll) täcks och att det finns en pott kvar för inköp av inventarier och annan utrustning.

För att behålla stugans karaktär bör man vara försiktig med förändringar, nyanskaffningar mm.

Beträffande trädgårdsarbeten så gäller det att i grunden minimera insatserna men ändå se till man kommer fram och att det inte växer igen överallt. Gräset hålls kort på gångarna och i bersån samt omkring stugan i större omfattning än tidigare m h t förekomsten av huggorm. Handgräsklippare och grästrimmer finns. Var försiktig med buskarna. Det utsatta läget i skärgården medför att all återväxt tar lång tid.

Gräs och löv läggs på den västra delen av bersån för att fortlöpande generera jord. Under slutet av säsongen kan man ta tång från stranden som placeras på samma plats. Grenar och kvistar skall dock slängas i ravinen norr om stugan.

Underhållsarbeten

Aktuella underhållsarbeten för denna sommar beskrivs även i stugpärmen.
”OBS Preliminärt schema – förhandlingar med Fortverket pågår”

Arbetsuppgift Särskilda instruktioner Ok, signatur
Klipp Gräs och röj runt stugan Över tiden och vid behov  
Se över elen i stugan    
Olja nya soldäcket OBS särskild olja  
Olja lilla bryggan 1:a
Blanda 1 del rå linolja, 1 del tjära och 1 del balsam terpentin, stryk på ymnigt. Stryk lilla bryggan och stora bryggan 2gg.
 
Olja lilla bryggan 2:a    
Olja stora bryggan 1:a    
Olja stora bryggan 2:a    
Olja bron till stora bryggan    
Olja övre ½ av trappen till utkiken    
Olja nedre ½ av trappen till utkiken    
     
(lägg inte mer än en dag per gäst, ca 6-8 timmar arbete)
   
Möjlighet att bidra till trivseln på Snarten    
(Ring fogden först om du vill skänka, Snarten är ingen soptipp)
   
Har du sällskapsspel hemma?
Har du ett gammalt spel som ligger hemma och dräller, skänk till Snarten.
 
Har du utemöbler hemma?
Har du utemöbler som stolar, bord, grill som ligger hemma och dräller, skänk till Snarten.
 
Har du trädgårdsverktyg hemma?
Har du spade, kratta borste etc som bara står hemma och samlar damm, skänk till Snarten.
 
Har du en duschkabin hemma?
Har du en oanvänd duschkabin som står och skräpar, skänk till Snarten.
 
Har du arbetsoveraller hemma?
Har du stora arbetsoveraller hemma som du kan undvara, skänk till Snarten
 
Har du fiskeutrustning hemma?
Har du fiskespön, drag, nät, tinor etc som står hemma och dräller, skänk till Snarten.
 
Har du flytvästar hemma?
Har du flytvästar som ligger hemma och dräller, skänk till Snarten.