februari 27, 2024

Inbjudan till GS GBG årsmöte på ÄLVSBORGSMÄSSEN tisdag 24-03-05 kl 11:30-12:00

OBS! TIDEN, Medlemmar bjuds på lunch, från 11:00 vid anmälan om deltagande i möte!

Anmäl till Lars Andrén, lars.andren@mil.se avseende förtäring senast torsdag 2024-02-29.

Dagordning vid årsmöte 2024

§ 1                       Mötets öppnande

§ 2                       Val av mötesordförande

§ 3                       Fastställande av dagordning

§ 4                       Val av 2 justeringsmän

§ 5                       Mötets behöriga kallande

§ 6                       Kontroll av mötets beslutsmässighet inkl inlämnande av fullmakter

§ 7                       Redovisning av verksamhetsberättelse

§ 8                       Redovisning av förvaltningsberättelse

§ 9                       Redovisning av revisionsberättelse

§ 10                     Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

§ 11                     Val av styrelse

§ 12                     Val av revisorer

§ 13                     Val av valberedning

§ 14                     Behandling av inkomna motioner/övrigt

§ 15                     Mötets avslutande

Om du har förhinder att delta, skicka en fullmakt via en ordinarie medlem!

Detta är mycket viktigt, för att mötet skall bli beslutsmässigt!

(Ordinarie medlem får ha med sig max två stycken fullmakter).

Väl mött! / GS GBG styrelse

FLER NYHETER

Garnisonssällskapets Vårbal 2024-06-08

Garnisonssällskapets Vårbal 2024-06-08

Här med inbjuds medlemmar till garnisonssällskapet i Göteborg till årets vårbal 2024-06-08 Vi samlas klockan 18.00 på Älvsborgsmässen den 8/6Klädsel: HögtidsdräcktKuvertpris: 500kr/persProgram: Välkomstdrink Mingelmusik Middag Tapto Dans till levande musik Ordinarie...

läs mer
HOLKENS ÅTERKOMST​

HOLKENS ÅTERKOMST​

Lördagen 20 jan 2024 kl 1700 påÄlvsborgsmässen Anmälan till git.berndtsson@mil.se alt. sms 0702435538 med namn o personnummer Senast 12jan 2024 Avgift 200 kr/pers till Plusgiro 333261-6

läs mer
Välkommen till Soldaternas julfest, Midvinterblot!

Välkommen till Soldaternas julfest, Midvinterblot!

Tid: 17.30 8:e decemberPlats: IdrottshallenUtrustning: Motoroverall, En uppsättning av civila festkläder för middagen.Förutsättning för att närvara: att du är anställd som GSSK/GSST eller CVAT som jobbar i motsvarande befattning på Göteborgs garnison samt, medlemskap...

läs mer